Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, hero

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on parin tuhannen yliopistolaisen aktiivinen tiedeyhteisö. Tiedekunnan tieteenalat muodostavat monipuolisen ja täydentävän kuvan yhteiskunnasta. Sen lähes 200 opettajaa ja tutkijaa ja noin 1 800 opiskelijaa ovat kaikki vahvasti mukana tiedekunnan toiminnassa ja kehittämisessä.