Brahea-keskus

Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja useilla aloilla. Rakennamme yhteyksiä ja toimimme aktiivisesti yhteiskunnan ja yliopiston välillä pohjaten monitieteiseen yliopistolliseen asiantuntemukseen. Toteutamme erilaisia yhteistyöhankkeita ja -koulutuksia niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.