Tutkimuksen ja koulutuksen temaattiset kokonaisuudet

Temaattiset kokonaisuudet toteuttavat ja edistävät monitieteistä tiedekuntarajat ylittävää tutkimusta ja koulutusta. Kokonaisuudet vahvistavat yliopiston sisäistä yhteistyötä ja luovat alustoja verkostoitumiselle, yritysyhteistyölle ja innovaatioiden synnylle. Kokonaisuuksissa tehtävä työ edistää kestävää kehitystä, tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa, osaamisen vientiä ja muuta tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Useassa temaattisessa kokonaisuudessa teemme tiivistä yhteistyötä tärkeiden korkeakoulukumppaneidemme Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.