Koskenniemen puistotie

Hakeminen Turun yliopistoon

Voit hakea yliopisto-opiskelijaksi erilaisten hakuväylien kautta riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi. Löydät lisätietoa eri hakutavoista alla olevista kuvauksista. Lisätietoa voit kysyä hakijapalveluista.

Tutkintokoulutus

Yhteishaku 17.-31.3.2021

Korkeakoulujen toinen yhteishaku on tarkoitettu ylioppilaille ja heihin rinnastettaville hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakouluopintoja, sekä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka hakevat suoraan maisterivaiheeseen. Yhteishakuja järjestetään kaksi: ensimmäisessä yhteishaussa haetaan vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopistoon ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin. Turun yliopiston suomenkieleiset hakukohteet ovat kaikki korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

  • Hakuaika 17.-31.3.2021
  • Haet sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.
  • Opintopolusta löydät myös lisätietoa valintaperusteista sekä yliopistoon hakemisesta yleisesti.
  • Katso yliopistomme koulutustarjonta - sieltä voit etsiä itseäsi kiinnostavia oppiaineita.
  • Valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.
  • Lisätietoa toisessa yhteishaussa hakemisesta
  • Lisätietoa toisen yhteishaun valintakokeista
Syksyn yhteishaku 2.-16.9.2020

Saksan kieli on mukana syksyn 2020 yhteishaussa. Pääset tutustumaan koulutukseen ja hakuun Opintopolussa.

Yleistä tietoa yhteishausta löydät täältä.

Hakulomake yksilöllisiä järjestelyjä varten.

Maisterihaku 17.-31.3.2021

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti), hakukohteen edellyttämät opinnot ja hyvä suomen kielen taito.

Lisätietoa maisterihausta

 

Avoimen väylän haku 3.-17.5.2021

Voit hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa tai hakukohteesta riippuen myös erillisellä opinto-oikeudella suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakokeita.

  • Turun yliopistossa väylähaku järjestetään erillishakuna Opintopolussa.
  • Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain. Väylähaku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta. Tutustu hakukohteen valintaperusteisiin ja tarkista hakukelpoisuutesi!
  • Lisätietoa avoimen väylästä
Siirtohaku 3.-17.5.2021

Siirtohaku on tarkoitettu toisesta korkeakoulusta tai tiedekunnasta siirtoa hakeville opiskelijoille. Valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.

Lisätietoa siirtohausta

Englanninkieliset kandidaatti- ja maisteriohjelmat 7.-20.1.2021

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin voit hakea kandidaatti- tai AMK-tutkinnon suorittaneena. Englanninkieliset maisteriohjelmat ovat avoinna myös suomalaisille hakijoille, ja ne ovatkin hieno mahdollisuus kansainvälistyä opintojen ohessa. Hakuaika kv-maisteriohjelmiin on tammikuussa.

Lisätietoja englanninkielisistä kandidaatti- ja maisteriohjelmista 

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma 7.-20.1.2021

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma on tarkoitettu ei-äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille. Sen tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista tuntemusta ja käytännön osaamista sekä perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen niin, että hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Lisätietoa ohjelmasta Opintopolussa ja tiedekunnan www-sivulla.

Tohtorikoulutus, haku syyskuussa ja maaliskuussa

Jatko-opiskelijaksi voit hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tavoitteenasi on tällöin tohtorin tutkinto.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta 

Tutkintoon johtamaton koulutus

Avoimen yliopiston opinnot

Jos haluat opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, tutustu avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimen yliopiston opintoihin hakeudutaan avoimen yliopiston kautta. Ks. myös erillisopinnot.

Erillisopinnot

Jos haluat opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, voit hakea oikeutta erillisopintoihin suoraan ko. tiedekunnasta. Tiedekunnat myöntävät erillisopinto-oikeuksia pääsääntöisesti vain sellaisiin opintoihin, joita ei ole avoimen yliopiston opintotarjonnassa.

Erillisopintoja suorittavat osallistuvat oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opinnot ovat yleensä maksullisia.

Opettajankoulutuksen opintokokonaisuudet

Opettajankoulutukseen liittyvistä erillisistä opintokokonaisuuksista löytyy lisätietoa täältä.

Fullstack-ohjelmistokehityksen täydennyskoulutus

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa järjestetään Fullstack-ohjelmistokehityksen 30 opintopisteen laajuinen, 6 kk kestävä täydennyskoulutus. Koulutusjaksoja on kaksi, joista ensimmäinen on toteutettu vuonna 2019 ja toinen toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.  Lisätietoja täällä.

Täydennyskoulutukset

Yliopistossa järjestettävistä muista täydennyskoulutuksista löydät lisätietoa täältä.

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistossa järjestettävistä erikoistumiskoulutuksista löydät lisätietoa täältä.

JOO-opinnot muiden korkeakoulujen opiskelijoille