UTU kasvomaski (1)

Yliopiston koronavalo Turussa punainen, Raumalla ja Porissa keltainen

18.05.2021

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla punainen Turun kampuksella ja koronavalomallin tasolla keltainen Rauman ja Porin kampuksilla.

Turun yliopiston koronajohto on linjannut, että Satakunnan koronatilanne mahdollistaa siirtymisen punaisesta keltaiseen koronavaloon Turun yliopiston Rauman ja Porin kampuksilla. Rauman ja Porin keltainen koronavalo astuu voimaan välittömästi.

Turun kampuksella on voimassa punainen koronavalo, koska Varsinais-Suomi on yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa. Tutkimusasemilla ja sivutoimipisteissä on voimassa kyseiselle alueelle ilmoitettua epidemiavaihetta vastaava koronavalo.

Sekä keltaisen että punaisen valon vallitessa henkilökunta on pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Opetuksessa on käytössä pienryhmissä keltaisen valon tasolla 20 henkilön ja punaisen valon tasolla 10 henkilön maksimiosallistujamäärä.

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on keltaisen valon tasolla 20 henkilöä ja punaisen valon tasolla 10 henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä on voimassa olevan viranomaisrajoituksen mukainen. Suojatoimet on otettava huomioon. Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa.

Yliopiston koronajohto on linjannut myös syksyn kansainvälisistä opiskelijavaihdoista. Turun yliopisto vastaanottaa ja lähettää opiskelijoita vaihtoon ottaen huomioon viranomaismääräykset, maahantulorajoitukset ja kumppaniyliopistojen linjaukset. Syksyllä jatketaan keskeytystä alle kahden kuukauden mittaisissa opiskelijavaihdoissa.

Yliopistossa on parhaillaan valmistelussa palautumissuunnitelma koronapoikkeustilasta. Siinä linjataan muun muassa syksyn etätyökäytännöistä. Suunnitelma käsitellään koronajohdossa ja siitä tiedotetaan kesäkuun alussa. 

> Yliopiston koronavalomalli

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa ja lisätietoa palveluista

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 18.05.2021 | Muokattu 04.06.2021