Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Tällä sivulla on Turun yliopiston yleisohjeet ja linjaukset koronavirustilanteesta.

Sivua päivitetty 18.5.2021 kauttaaltaan

 

Turun yliopiston suojatoimet perustuvat kolmeen tekijään:

 • hygienia
 • suojaetäisyydet
 • osallistujamäärien hallinta ja jäljitettävyys

Etätyö

Turun yliopistossa henkilökunta on pääsääntöisesti etätöissä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Ohje on voimassa toistaiseksi.

Tiloissa työskentelyyn määrätään vain sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät läsnäoloa. Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esimiehen luvalla, suojatoimista ja henkilömääristä huolehtien. 

Tarpeetonta liikkumista ja vierailuja toisiin työtiloihin vältetään. Kokoukset pidetään etänä.

Koronavalomallin taso:

 • Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on keltaisen valon tasolla 20 henkilöä ja punaisen valon tasolla 10 henkilöä.

 • Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä on voimassaolevan viranomaisrajoituksen mukainen. Suojatoimet on otettava huomioon.

 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa.

Ohjeita etätyövälineistä ja muuta henkilöstöä koskevista etätyökäytännöistä on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Opiskelu ja opetus

Etäopetus ja -opiskelu jatkuu pääsääntöisesti kevätlukukauden 2021 loppuun asti. 

> Lue lisää kevätlukukauden 2021 opetusjärjestelyistä ja hybridimallista

Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain.

> Lue lisää syksyn 2021 opetusjärjestelyistä

Koronavalomallin taso:

 • Opetuksessa on käytössä pienryhmissä keltaisen valon tasolla 20 henkilön ja punaisen valon tasolla 10 henkilön maksimiosallistujamäärä.

 • Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on keltaisen valon tasolla 20 henkilöä ja punaisen valon tasolla 10 henkilöä.

 • Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä on voimassaolevan viranomaisrajoituksen mukainen. Suojatoimet on otettava huomioon.

 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa.

Exam-tenttitilat ja ryhmätyötiloja on käytössä rajoitetusti. 

Turun yliopisto vastaanottaa ja lähettää opiskelijoita vaihtoon ottaen huomioon viranomaismääräykset, maahantulorajoitukset ja kumppaniyliopistojen linjaukset. Turun yliopisto ei toistaiseksi järjestä lyhytaikaisia kansainvälisiä opiskelijavaihtoja.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan saavuttuaan toimittava voimassa olevien maahantuloa koskevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lisätietoa maahantuloon liittyvistä rajoituksista on valtioneuvoston sivulla.

Ohjeita opetuksen järjestämisestä ja opiskelusta on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Tietoa kevään 2021 valintakoejärjestelyistä

Tutkimus

Yliopiston tiloissa on mahdollista tehdä tutkimustoimintaa esimiehen luvalla. 

Tiloissa työskentelyyn määrätään vain sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät läsnäoloa. Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esimiehen luvalla, suojatoimista ja henkilömääristä huolehtien. 

Koronavalomallin taso:

 • Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on keltaisen valon tasolla 20 henkilöä ja punaisen valon tasolla 10 henkilöä.

 • Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä on voimassaolevan viranomaisrajoituksen mukainen. Suojatoimet on otettava huomioon.

 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa.

Kasvomaskien käyttö

Yliopisto noudattaa THL:n ja alueellisten viranomaisten suosituksia kasvomaskien käytöstä. Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. 

Maskisuositus on voimassa Turun yliopiston kaikilla kampuksilla ja kaikissa toimipisteissä.

Rehtorin 5.3.2021 tekemän päätöksen (intranetissä, vaatii kirjautumisen) mukaisesti yliopiston tiloissa on noudatettava yliopiston koronaohjeissa kuvattuja suojatoimia, mukaan lukien kasvosuojuksia koskevat ohjeet, myös silloin, kun tiloissa työskennellään itsenäisesti ja omaehtoisesti.

Niissä työtehtävissä, jotka edellyttävät yliopiston tilojen käyttöä, työnantaja hankkii tarkoitukseen sopivat maskit. 

Yliopiston tilat

Koronavalomallin taso:

 • Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on keltaisen valon tasolla 20 henkilöä ja punaisen valon tasolla 10 henkilöä.

 • Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä on voimassaolevan viranomaisrajoituksen mukainen. Suojatoimet on otettava huomioon.

 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa.

Itsenäinen käynti ja tarpeellinen työnteko yliopiston tiloissa sallitaan esimiehen luvalla, jos se ei edellytä keltaisen valon tasolla yli 20 henkilön ja punaisen valon tasolla yli 10 henkilön yhtäaikaista yhteisissä työtiloissa oleskelua. Suojatoimet on otettava huomioon.

Opiskelijajärjestöjen omat tilat ovat käytettävissä. Järjestöt vastaavat suojatoimien valvonnasta tiloissaan yliopiston tilaohjeiden mukaisesti.

Yliopiston tiloissa voidaan järjestää opetus- ja muita tilaisuuksia yliopistoyhteisölle ja kutsuvieraille siten, ettei korkeinta sallittua henkilömäärää ylitetä. Tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Ulko-ovet pidetään lukittuina. 

Turun yliopiston kirjaston aukioloajat ja palvelut löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Mahdollisesti avoinna olevien kampusravintoloiden aukioloajat ilmoitetaan ravintoloiden verkkosivuilla.  

Ohjeita tilojen käytöstä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yhteisön hyvinvointi

Yliopisto ja ylioppilaskunta keräävät tietoja koronatilanteen vaikutuksista henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistolaisille tarjotaan tukea henkiseen palautumiseen.

Ohjeita hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeustilanteessa on intranetissä (vaatii kirjautumisen)
 

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet järjestetään etäyhteyksien avulla.

Väitöstilaisuudet voidaan järjestää tilarajoitukset ja erilliset väitöstilaisuuksia koskevat ohjeet huomioiden niin, että alueella voimassa olevaa yleisötilaisuusrajoitusta ei ylitetä.  

Tilaisuuksien järjestämisessä on otettava huomioon yliopiston matkustussäännöt.

Väitöstilaisuuden jälkeisen kahvitilaisuuden järjestäminen yliopiston tiloissa on kielletty punaisen koronavalon voimassa ollessa.

Ohjeita väitöstilaisuuksien järjestämiseen on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yleisötilaisuudet 

Yliopistossa ei toistaiseksi järjestetä yleisötilaisuuksia.

Matkustaminen

Työhön tai opiskelemaan ulkomailta tuleminen tai ulkomaille lähteminen on sallittu viranomaisrajoitusten ja yliopiston matkustusohjeiden puitteissa. Matkustamista ja vierailuja tulee kuitenkin edelleen pääsääntöisesti välttää. Matkustusta suunniteltaessa on huomioitava viranomaismääräysten muuttumismahdollisuus sekä puutteelliset kulkuyhteydet.

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee toimia matkustamiseen liittyvien viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja esimerkiksi varautua tekemään etätyötä tai -opiskelua maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. 

Matkustaminen ja vierailut yliopiston ja niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei sovella matkustusrajoituksia, on sallittua, eikä karanteeninomaisiin olosuhteisiin tarvitse jäädä. (Valtioneuvosto: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset)

Ennalta suunniteltuun yhteistyöhön tai ohjelmaan liittyvät työvierailut on sallittu matkustusrajoitukset, oleskelulupakäytännöt ja muut tekijät hyvissä ajoin ennalta huomioon ottaen.

Ulkomailta saapuville vierailijoille

THL:n verkkosivuilta löytyy ajankohtainen tieto koronavirustilanteesta Suomessa. Jos sairastut Suomessa oleskellessasi influenssa- tai hengitystieoireisiin, katso THL:n ohjeet. Saat ohjeita myös ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan: 0295 535 535

Älä tule sairaana yliopistolle

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule yliopistolle.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Yliopisto suosittelee, että koko yliopistoyhteisö ottaa Koronavilkku-sovelluksen käyttöön. Koronavilkku on saatavilla sovelluskaupoista ilmaiseksi. Sovelluksesta on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Lisätietoa sovelluksesta löytyy koronavilkku.fi -sivustolta.

Lisätietoja

Tarkentavia ohjeita yliopistolaisille löytyy intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi. Älä kuitenkaan lähetä tähän palveluosoitteeseen viestejä, joissa käsitellään yksittäisten henkilöiden terveystietoja. Ilmoitukset koronatapauksista tai -epäilyistä pyydetään ilmoittamaan suoraan työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272.

 • Henkilökunnan yhteyshenkilö: työsuojelupäällikkö Satu Alanko, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
 • Opiskelijoiden yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija Tarja Virta, tarja.virta@utu.fi, +358 50 328 1670
 • Median yhteyshenkilöt: rehtori Jukka Kola, jukka.kola@utu.fi, +358 29 450 5050 tai vararehtori Mika Hannula, mika.hannula@utu.fi, +358 40 033 1838
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?
 • Katso ohjeet THL:n sivuilta
 • Yliopisto toivoo, että varmistuneesta infektiotapauksesta ilmoitettaisiin myös yliopiston työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
Huolehdi käsihygieniasta, yski oikein
 • Tehosta omaa käsihygieniaasi: Pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

> THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä